Wat is paardencoaching?

Dit is een manier van coaching waarbij het paard voor het grootste deel de rol van coach op zich neemt. Een paard denkt niet in (ver)oordelingen, is vergevingsgezind en uiterst gevoelig voor de signalen die een ander geeft.

Het gaat om de ervaringen met het paard, de ervaringen met het paard zijn een metafoor voor ervaringen in het dagelijkse leven.

Er wordt niet op de paarden gereden, de oefeningen zijn zogenaamde ‘grondoefeningen’.

Waarom paarden?

Paarden zijn kuddedieren.

Om te overleven is goed leiderschap herkennen essentieel. Het is voor hen van levensbelang om samen te werken, maar wel binnen een duidelijke orde. Voor ons mensen is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. We kunnen op dit gebied dus van hen leren.

Paarden zijn prooidieren.

Het is daarom van levensbelang om alert en gericht te zijn op hun omgeving en de signalen binnen een kudde. Ze zijn uiterst sensitief en gevoelig voor dat wat niet klopt of dat wat ontbreekt. Gedrag wat niet helemaal congruent is wordt direct door hen herkend en zij reageren daarop. Paarden kunnen ons zo helpen om authentiek te zijn en de eigen kracht te ontdekken.

Paarden reflecteren, als een spiegel die verder kijkt dan wat je ogen kunnen zien.

Paardencooaching | Grafisch ontwerp | Hartenkeuze

ALLE COACHINGSVORMEN

Natuurcoaching

Paardencoaching

Tafelcoaching

Online coaching